Våre tjenester


Kontorrenhold


 • Regelmessig renhold

 • Ta inn og ut av oppvaskmaskin

 • Påfylling av såpe og papir

 • Tømming av bossbøtter

 • Desinfisering av kontaktflater


Barnehagerenhold • Ivaretakelse av miljørettet helsevern

 • Flekkfjerning og desinfisering

 • Hovedvask

 • Renhold av møbler og inventar

 • Ultra-lavt forbruk av kjemikalier


Trapperenhold


 • Vask av trappeoppganger

 • Alle fellesarealer inkludert støvvask

 • Flekkfjerning fra vegger

 • Mattebytte

 • Vask av heis


Butikk og lager-renhold


 • Hygiene og desinfisering

 • Store arealer med maskin

 • Kunde- og personaltoalett

 • Pauserom

 • Renhold av utstillinger


Flyttevask og privat renhold


 • Renhold i hjemmet

 • Flyttevask

 • Vinusvask

 • Nedvask etter oppussing

 • Julevask